Fanefjord og Bogø sogne

Sognegården, Bogø gamle Præstegård

 

Da Fanefjord-Bogø pastorat blev dannet, blev den gamle præstegård på Bogø ledig, da sognepræsten fik bolig i Fanefjord.

 

* Sognegården på Bogø før renovering

Graverkontoret er flyttet hen i sognegården. Desuden er der konfirmandstue, som er blevet lydisoleret. Den store havestue bruges til forsamlingsrum i forbindelse med kirkelige arrangementer. En anden af stuerne bruges til møderum for menighedsrådet, ligesom der er ved at blive etableret kontor og arkiv for menighedsrådet. Sognepræsten har et samtalerum til brug for samtaler med beboere i sognet.

 

Der er et velfungerende køkken, der bruges ved f. eks. kyndelmissebespisning, kirkefrokoster m. v.

 

KFUM-spejderne har lejet sig ind i to rum i sognegården og har deres faste møder der.

 

Mandagsklubben og mødregruppen mødes også her en gang om ugen.

* Sognegården efter renovering

Sognegården er i 2007 blevet renoveret takket være en generøs støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Ved renoveringen er taget blevet udskiftet og døre og vinduer er malet udvendig.

 

Sognegården kan lejes til visse formål (se vedtægterne herunder). Henvendelse om leje rettes til Jan Vinnergaard, klik her.

 

Der henvises i øvrigt til vedtægterne for sognegården.

Sognegårdens vedtægter

 

Sognegårdens funktion har tæt sammenhæng med Bogø Kirke. Mange af de handlinger, der finder sted i kirken, forudsætter lokaler til undervisning og møder. Endvidere er de servicefunktioner, der er knyttet til kirken lokaliseret i sognegården. Det er graverkontor, konfirmandundervisningslokale, kontor og arkiv for menighedsrådet, mødelokale for menighedsrådet og mødefaciliteter for sognepræsten.

 

Menighedsrådet vil gerne for de tidsrum, hvor sognegårdens møderum ikke anvendes til det primære formål, lade sognegården anvende til nærtbeslægtede formål af overvejende kulturel art i sognet. Sognegården skal på ingen måde sidestilles med et lokalt forsamlingshus. Den kan derfor ikke lejes ud til familiefester (konfirmationsfester, bryllupsfester, fødselsdagsfester eller lignende).

 

Sognegården vil også kunne lejes til kortere konferencer og kurser af andre menighedsråd.

 

I fortsættelse af disse overordnede retningslinier har menighedsrådet fastsat følgende for sognegårdens benyttelse:

 

 1. Sognegården bestyres af Bogø menighedsråd, der har den endelige afgørelse i alle sager vedrørende bygningen og dens anvendelse.
   
   
 2. Sognegården indeholder sognets graverkontor samt lokaler til kirkens møde- og undervisningsbrug.
   
 3. Sognegården skal derudover være til rådighed for kirkeligt sognearbejde i Bogø sogn.
   
   
 4. Når sognegården ikke benyttes til kirkeligt arbejde, kan den i henhold til gældende regulativ udlejes til:
   
   

  1. Aktiviteter af folkelig og kulturel art.
    
  2. Receptioner i forbindelse med barnedåb og bryllup i Bogø Kirke; samvær i forbindelse med begravelse/bisættelse.
    
    

 5. Sognegården kan ikke udlejes til sammenkomster i forretningsmæssigt øjemed, eller til sammenkomster, hvis formål er spil, hvor der kan opnås økonomisk vinding for enkeltpersoner.

 

Menighedsrådet udarbejder regulativ for udlejning af sognegårdens lokaler.

 

Takster fastsættes af menighedsrådet.

 

 

 

 

Vedtaget på menighedsrådsmødet den 22. november 2006

cookie information