Fanefjord og Bogø sogne

Välkommen till Fanefjords och Bogö

 

församlingars hemsida.

 

 

 

 

De två församlingarna är en del av den danska folkkyrkan ? den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark.

 

Församlingarna har en gemensam präst, församlingsprästen Björn Ohlendorff Krohn (klicka här).

 

Fanefjords församling ligger i det sydvästra hörnet av ön Mön med en areal på 3.584 hektar. Bogö församling ligger på öarna Bogö med sina 1.302 hektar och Farö med 89 hektar.

 

Församlingarna har varsin kyrka där det normalt är högmässa varannan söndag kl. 10.30. I den kyrka där det inte är högmässa, hålls istället en kvällsandakt kl. 19.30 onsdagen i veckan innan.

 

Fanefjord kyrka (klicka här)

 

Bogö kyrka (klicka här)

 


 

 

 

 

cookie information