Når mit mod svigter

“Når mit mod svigter, så kender du min sti.” Sl 142 v. 4 Bibelen 2020. 

Kristendommen er ikke nødvendigvis nøglen til et bekymringsfrit liv, men den tilbyder os derimod en tro, som gør det muligt at leve med de svære udfordringer, som livet indimellem byder os. En tro på, at når de svære tider gennemleves og bæres, bliver det til nyt liv og nye muligheder. Derfor er det vigtigt at holde fast i det håb som ”mulighedernes nye morgen er”. Det er vigtigt at tage himmelens sommerhat på og lytte til, hvad Gud har at sige til os. Vi kan læse, at “håbet er som et anker for vor sjæl” Heb 6,15 Bibelen 2020. Bibelen kan ikke bevises, men den kan gribe ind i vores hjerte og sind, hvor den holder os fast på, at livet skal leves nu og her. Ikke i en ukendt fremtid. Gud har givet os evnen til at le, smile og bare være glade. Vi skal ikke lade os styre af alt det negative og den nuværende - muligvis lange - udsigt til ophør af social distancering. Vi skal lade os vejlede af håbet.

Sådan er troen oppe imod det håbløse. Troen er en trodsighed, som ikke fungerer som en debatrunde på TV. Det er ikke noget, vi kan debattere os frem til. Det kan vi ikke, fordi tro åbner for noget, der er større. Noget, der er i Guds hænder. Bibelens stærke budskab er, at alle dens fortællinger lyser op, så vi ser hver dag som en ny begyndelse med friske perspektiver på livet. Derudover giver troen os mulighed for at le, når vi er glade, og se, at glædens vilkår stadig er her på trods. Man taler nogle gange om troens spring - at man må tage et spring ud i troen. Et morgenhop ud i noget, som ikke nødvendigvis kan bevises, men nærmere må erfares som værende sandt. Bibelens fortælling kunne være sådan et spring. Troen og tilliden til Gud gør os trygge, og giver os mod til livet på trods.

TPH / Sognepræsten