Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Fanefjord Kirke går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Du sidder sammen med de andre konfirmander oppe ved alteret. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en prædiken, der også er en tale til dig, og vi siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor du knæler og dine gæster rejser sig, når præsten har sagt dit navn. Du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet som en slags personligt motto og til at tænke over i livssituationer, hvor man trænger til nogle ord eller tanker, som siger én noget, eller ikke selv kan finde ord. Der sluttes af med fadervor og resten af gudstjenesten forløber med salmer, bøn, velsignelse og til slut går præst og konfirmander ud af kirken sammen før resten af menigheden.

Du kan læse mere ved at følge følgende link: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/saadan-foregaar-konfirmation

Kofirmandindskrivning 2020

Højmesse og velkomstgudstjeneste for årets kommende konfirmander søndag d. 20. oktober kl. 10:30.
Efter gudstjenesten, hvor det skal handle om det centrale i kristendommen, nemlig næstekærligheden vil der være orienteringsmøde for kommende konfirmander og deres forældre om konfirmandundervisningens forløb samt andre praktiske oplysninger. Det vil være muligt at stille spørgsmål og møde de andre konfirmander og deres forældre. Bagefter bydes på sandwich og noget at drikke. TPH / Sognepræsten

Du kan udfylde konfirmandtilmeldings-sedlen her