Du er her: 

Menighedsrådets sammensætning

Menighedsrådets konstituering 2020

Det nye menighedsråd har ved møde den 26. november konstitueret sig og posterne er foredelt. 
Charlotte Cecilie Jensen, Formand,  formand for valgbestyrelsen
Søren Ulrich Jensen, Næstformand og Kirkeværge.
Søren Luxhøj Jensen, Kasserer og  kontaktperson. 
Ninna Louise Bjerring Lauritsen. Sekretær, Medlem af Valgbestyrelsen
Birgitte Nanna Folman
Hans-Walter Kreisel, Bygnignssagkyndig.
Som stedfortrædere valgtes,
Lene Agersted Schäffer,
Bo Clausen.

Læs mere om menighedsrådet her. 

Del dette: