Menighedsråd

Menighedsrådets e-post adresse: 7491@sogn.dk  

Formand
Hans Tychsen
Hårbøllevej 19
Vollerup Kbl
4792 Askeby
Tlf.:  55 89 30 69 
e-post adresse: h.tychsen@mail.dk  

Sognepræst
Tina Preus Hansen
tiph@km.dk 

Kasserer
Steffen Richter Nielsen
Lusmosevej 36
Ll Damme
4792 Askeby 
21298651
E-post adresse. steffen.richer.nielsen@gmail.com

Næstformand
Pernille Degel Olsen
Fanefjordgade 75
4792 Askeby
Tlf.: 20 73 24 55
e-post adresse: pernille.degel.olsen@gmail.com


Søren Agger
Hårbøllevej 15
4792 Askeby
Tlf.: 32 52 46 30
e-post adresse: agger@morsom.dk      

Kontaktperson
Karen Freiesleben Olsen
Vindebækvej 25
4792 Askeby
Tlf.: 20 35 62 16
e-post adresse: vindebaek@gmail.com     

Kirkeværge
Søren U. Jensen
Præstebjergvej 12
4792 Askeby
Tlf.: 55 81 75 23
e-post adresse: jensen@landligt.dk  

Suppleanter:
Viola Høj Nielsen
Gammel Havevej 9
4780 Stege
55817818/61307818
vibe@familie.tele.dk

Lars Kleist
Fanefjord Skovvej 6, Fanefjord Skov
4792 Askeby
55817367/26210628
kleistlars@gmail.com

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Heidi Lukke Larsen
Adresse: Fanefjord Kirkekasse
c/o Heidi Lukke Larsen
Tlf. 20 95 02 99 
Træffetid mandag til torsdag 8.30 - 15.00
e-post adresse: TalHeidi@hotmail.com  

Møder i menighedsråd og udvalg.

21aug kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmødet afholdes i Præstegården i Vollerup. 19 - 21.

21aug kl. 19:00
18sep kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmødet afholdes i Præstegården i Vollerup. 19 - 21.

18sep kl. 19:00
30okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmødet afholdes i Præstegården i Vollerup. 19 - 21.

30okt kl. 19:00