Fanefjord Kyrka

Välkommen till Fanefjords församlings hemsida

Församlingen är en del av den danska folkkyrkan - den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark.  

Församlingarna har en gemensam präst, församlingsprästen Tina Preus Hansen (klicka här).  

Fanefjords församling ligger i det sydvästra hörnet av ön Mön med en areal på 3.584 hektar.  

Församlingen har sin kyrka där det normalt är högmässa varannan söndag kl. 10.30.

Fanefjord kyrka (klicka här)