Om Fanefjord Kyrka

Fanefjord kyrka     

Kyrkan ligger österut i församlingen i Fanefjords innersta vik på en liten backe, vars högsta punkt är det sydöstra hörnet av kyrkogården.  

Kyrkobyggnaden består av ett långhus med en äldre västlig del och en yngre östlig del med en tresidig avslutning samt torn och vapenhus.  

Från tiden omkring 1250-1300 är det rymliga skeppet vars murhöjd är ca 7 m. Muren består av munksten i munkstensförbund. Skeppets nuvarande valv är sengotiska. Det finns endast ett enda ursprungligt fönster. Det är spetsbågat.   

Till skeppet har ursprungligen funnits ett smalare kor, vars långa väggar kan skönjas på triumfbågens östra sida. I 1659 blev det ursprungliga koret ersatt av ett långhuskor.  

Hela långhuset har sengotisk takkonstruktion. Tornet som är från ca 1500 har höga och ranka gavlar med tretton trappstenar och med igensatta fönster av liknande slag som korgavelns.  

Vapenhuset, som utan tvivel är sengotiskt, är omgjort och överputsat. Dörren är nu rundbågad och gaveln är slät.

Kyrkan rymmer kalkmålningar från två olika perioder. De togs fram 1929-31 och har restaurerats av konservator E. Lind åren 1932-34.  

De vackra bilderna i triumfbågen är från omkring 1350.  

Omkring 1500 fick skeppet en rik utsmyckning- sannolikt av Elmelundsmästaren, eftersom hans signatur finns på en båge i det första valvet i den norra raden. Elmelundsmästaren och hans verkstad har dekorerat en del andra kyrkor, bl.a. Keldby kyrka och Elmelunde kyrka, som båda ligger på Mön.  

I kyrkan finns broschyrer på danska, engelsk och tyska, som beskriver kalkmålningarna och kyrkans historiska inventarier.   

Fanefjords kyrka är öppen:  Alla dagar: 08.00 - 18.00

Vi ber besökare att inte störa när det är förrättning i kyrkan.  

Översätning av Monica Boye-Møller